ROUWCAFÉ STICHTING BOEK EN TROOST

De Stichting Boek en Troost organiseert op zondag 18 juni a.s. van 15-17 uur een Rouwcafé in het Nelson Mandela Centrum, Bernadottelaan 79 te Gouda. Het thema dat Boek en Troost tijdens dit Rouwcafé bespreekbaar wil maken is De Troost van muziek

Hoe kan het dat muziek ons raakt en verschillende mensen zoveel troost kan bieden?

Muziek doet iets met mensen. Het kan ons raken en bewegen. Het roept emoties op, associaties en herinneringen. Muziek kan nabestaanden helpen gedachten te verwoorden ,troost te bieden en herinneringen op te halen. De ene melodie roept vrolijkheid op ,de andere kan je somber maken. Maar óók kan die sombere muziek maken dat je beter met je eigen somberheid om kunt gaan. Het verdriet kan loskomen. Dat is niet verkeerd. En wat gebeurt er als het stil is, geen geluid, geen afleiding: wil je er van weg, of word je er door aangetrokken?

Heb je een lied, een melodie , waarbij je aan je dierbare overledene moet denken? Neem het mee naar het Rouwcafé als je wilt of vertel het ons ,dan zoeken wij het ter plekke voor je op. We kunnen er dan samen naar luisteren. Zo wordt de herinnering aan jouw geliefde weer levend. Ook kunnen we dan ervaren hoe persoonlijk muziek en stilte beleefd kunnen worden.

Je kunt je aanmelden via www.boek-en-troost.nl. Entree 5 euro inclusief alle consumpties.