Wijkteam

Een wijkteam is een groep bewoners uit de wijk of een vertegenwoordiging van de in de wijk gevestigde organisaties of bedrijven, die zich op vrijwillige basis inzetten voor de verbetering van de leefbaarheid in de wijk. Het wijkteam is een schakel tussen de bewoners, de gemeente en andere instanties. De verbetering van de leefbaarheid in de wijk wordt bereikt door.

  • het behartigen van de belangen van de bewoners (organisaties, bedrijven en andere belanghebbenden in de wijk;
  • gebruik te maken van het door de gemeente aan het wijkteam toegekende informatie-advies en participatierecht;
  • informatie verstrekken aan de bewoners van de wijk m.b.t. plannen en projecten van de gemeente Gouda en andere partners in de wijk;
  • het uitwisselen van ervaringen, ontwikkelingen en informatie met de gemeente Gouda, bewonersverenigingen, organisaties en bedrijven in de wijk;
  • overleg met andere wijkteams binnen Gouda

Zie verder ook de site van de gemeente Gouda: www.gouda.nl

Stichting Wijkteam Oost is actief in de wijk Oost. De wijk wordt begrensd door de Joubertstraat, de Voorwillenseweg, Marathonlaan en Scharroosingel. De wijk bestaat uit de buurten Oosterwei, Vreewijk, Voorwillenseweg en Sportbuurt ook wel Oud-Goverwelle genoemd.

Geschiedenis van de wijk

De wijk Oost werd gebouwd in de tweede helft van de jaren ’50 en het begin van de jaren ’60. Destijds werd er gebouwd aan twee buurten namelijk Oosterwei en Vreewijk, de Sportbuurt is later gebouwd. De wijk was ruim opgezet met veel openbaar groen en relatief veel middelbouw. De wijk was om die reden erg in trek bij de bemiddelde middenklasse. Qua bebouwing is de wijk typisch jaren ’50 door de vele stapelbouw, grote ramen en mozaïken aan de zijkanten van de flats. Daarnaast zijn er veel en grote stukken openbaar groen in de wijk gekomen in plaats van veel tuinen. Oost heeft geen eigen centrum. Toen Bloemendaal werd gebouwd had dit een negatief effect op de wijk. Veel hogeropgeleiden uit Oost vertrokken naar Bloemendaal. Als gevolg hiervan verdween ook het grootste winkelaanbod en de dienstensector uit de wijk. Na 1988 werd de wijk Goverwelle gebouwd ten oosten van Oud Goverwelle. Tot die tijd was Oud Goverwelle het meest oostelijke deel van Gouda. Met de komst van het winkelcentrum in Goverwelle is er middenstand verdwenen uit Oost.