Wijkteam

wijkteam oost

Gouda Oost heeft net als de andere wijken in Gouda een wijkteam. Het wijkteam bestaat uit een aantal bewoners die zich als vrijwilliger inzetten voor de verbetering van de leefbaarheid in de wijk in de meest ruime zin. Hoe een wijkteam daar inhoud aan wil geven kan ze in grote mate zelf bepalen.

Het wijkteam informeert en betrekt de bewoners bij haar activiteiten via de website, nieuwsbrieven en bewonersavonden. Rondom bouwprojecten, thema’s en grote infrastructurele projecten richt het wijkteam werkgroepen op, indien er voldoende belangstellende bewoners zijn. Deze werkgroepen onderhouden zelfstandig contacten met de gemeente, ontwikkelaars e.d. en bereiden adviezen / zienswijzen van het wijkteam over projecten voor. Officiele adviezen worden vastgesteld in de wijkteamvergaderingen.